Biciklističke rute Srbije

ZS-A2
Užice - Kosjerić - Divčibare (60 km)
ZS-B1
Zlatibor - Tara (48 km)
ZS-G1
Lunovo selo - Požega - Arilje (24 km)
ZS-H1
Arilje - Ivanjica (28 km)
ZS-J1
Ivanjica - Javor - Sjenica (62 km)
ZS-L1
Sjenica - Zlatar - Nova Varoš (36 km)
ZS-MGOR-MG1
Visoka Gora (Mokra Gora)
ZS-MGOR-MG2
Šargan (Mokra Gora)
ZS-TARA-TR1
Carska Tara (42 km)
ZS-TARA-OS1
Visoka Tara (26 km)
ZS-ZLAT-ZS1
Mali semegnjevski krug (32 km)
ZS-ZLAT-ZS2
Tusto brdo (Zlatibor, 11 km)
ZS-ZLAT-ZT1
Ribnica (Tornik/Zlatibor)
ZS-ZLAT-ZT2
Beli kamen (Tornik/Zlatibor)
ZS-ZLAT-ZT3
Previja (Tornik/Zlatibor)
ZS-ZLAT-ZV1
Cnorzavska (Zlatibor, 19.5 km)
ZS-KOSJ-KD1
Kozomor (Divčibare, 11.3 km)
ZS-POZG-PP1
Put davnina (Požega, 11.3 km)
ZS-ARLJ-RZ1
Rzavske plaže (Arilje, 5.2 km)
ZS-ZLTR-ZP1
Manastirski put (Zlatar, 23 km)
ZS-ZLTR-UV1
Zlatar - Uvac (11 km)
ZS-UZCE-KD1
Užice - Kadinjača (14.1 km)
ZS-UZCE-KD2
Kadinjača - Užice (13.3 km)